Етаж 1, Блок А

Блок А, Етаж 1

Блок А, Етаж 1
Ап. А1 - ПРОДАДЕН Ап. А2 - СВОБОДЕН Ап. А3 - ЗАПАЗЕН Ап. А4 - ЗАПАЗЕН Ап. А5 - ПРОДАДЕН Ап. А6 - ПРОДАДЕН Ап. А7 - ПРОДАДЕН Ап. А8 - СВОБОДЕН

Ап. А1 - ПРОДАДЕН

мезонет

  • Статус: ПРОДАДЕН

Ап. А2 - СВОБОДЕН

мезонет

  • Квадратура: 162,23 м2
  • Цена: 138 000 €
  • Статус: СВОБОДЕН

Виж повече

Ап. А3 - ЗАПАЗЕН

Ап. А4 - ЗАПАЗЕН

мезонет

  • Квадратура: 201,47 м

 

Ап. А5 - ПРОДАДЕН

мезонет

  • Статус: ПРОДАДЕН

Ап. А6 - ПРОДАДЕН

мезонет

  • Статус: ПРОДАДЕН

Ап. А7 - ПРОДАДЕН

Ап. А8 - СВОБОДЕН

мезонет

  • Квадратура: 165,82 м2
  • Цена: 148 000 €
  • Статус: СВОБОДЕН

Виж повече