Цени

Секция А – Продадено

 

Жилищна сграда Орех – секция Б

   
кота Апартамент № Площ м2 общи части Обща площ м2 Тип апартамент  Схема за плащане   
Договор   /  Акт 14 /  Акт 15  /  Разрешение за ползване  
20/80 50/0/40/10 50/40/0/10 80/20 100/0  
 
Етаж 3             
+ 6,35 Апартамент Б 6 120,98 15,50 136,48 четиристаен 129000 123000 121000 119000 116100 Виж
Апартамент Б 7 60,94 7,81 68,75 двустаен 68000 65000 64000 62600 61200 Виж повече 
Апартамент Б 8 56,26 7,21 63,47 двустаен 64000 61000 60000 59000 58000 Виж повече
Апартамент Б 9 63,42 8,12 71,54 двустаен 69000 65600 64600 63500 62100 Виж повече
Апартамент Б10 96,99 12,42 109,41 тристаен  106000 101000 100000 98000 95400 ЗАПАЗЕН
Етаж 4            
+ 9,20 Апартамент Б11 120,98 15,50 136,48 четиристаен 129000 123000 121000 119000 116100 Виж повече 
Апартамент Б12 60,94 7,81 68,75 двустаен 68000 65000 64000 62600 61200 ПРОДАДЕН
Апартамент Б13 56,26 7,21 63,47 двустаен 64000 61000 60000 59000 58000 ЗАПАЗЕН
Апартамент Б14 63,42 8,12 71,54 двустаен 69000 65600 64600 63500 62100 Виж повече
Апартамент Б15 96,99 12,42 109,41 тристаен  106000 101000 100000 98000 95400 Виж повече
Етаж 5            
+ 12,05 Апартамент Б16 120,98 15,50 136,48 четиристаен 129000 123000 121000 119000 116100 Виж повече
Апартамент Б17 60,94 7,81 68,75 двустаен 68000 65000 64000 62600 61200 ПРОДАДЕН
Апартамент Б18 56,26 7,21 63,47 двустаен 64000 61000 60000 59000 58000 Виж повече
Апартамент Б19 63,42 8,12 71,54 двустаен 69000 65600 64600 63500 62100 Виж повече 
Апартамент Б20 96,99 12,42 109,41 тристаен  106000 101000 100000 98000 95400 Виж повече
Етаж 6            
+ 14,90 Апартамент Б21 120,98 15,50 136,48 четиристаен 129000 123000 121000 119000 116100 Виж повече 
Апартамент Б22 60,94 7,81 68,75 двустаен 68000 65000 64000 62600 61200 ПРОДАДЕН
Апартамент Б23 56,26 7,21 63,47 двустаен 64000 61000 60000 59000 58000 Виж повече 
Апартамент Б24 63,42 8,12 71,54 двустаен 69000 65600 64600 63500 62100 Виж повече 
Апартамент Б25 96,99 12,42 109,41 тристаен  106000 101000 100000 98000 95400 Виж повече 
Етаж 7    
+ 17,75 Апартамент Б26 120,98 14,29 135,27 четиристаен 129000 123000 121000 119000 116100 Виж повече
Апартамент Б27 60,94 7,20 68,14 двустаен 68000 65000 64000 62600 61200 Виж повече 
Апартамент Б28 56,26 6,65 62,91 двустаен 64000 61000 60000 59000 58000  Виж повече
Апартамент Б29 63,42 7,49 70,91 двустаен 69000 65600 64600 63500 62100 Виж повече
Апартамент Б30 96,99 11,46 108,45 тристаен  106000 101000 100000 98000 95400 Виж повече