Цени

Блок А

I и II ЕТАЖ
ЕТАЖ № на об. ТИП НА АПАРТАМЕНТА Площ на обекта Общи части Обща площ на ап-та Площ, вкл.зелени тераси ЦЕНА Цена на кв.м. СТАТУТ
      м2 м2 м2 м2  
I А2 Първи етаж 60.90 10.33 133.43 162.23 138,000 850  
II Втори етаж 62.20
  I+II 123.10
Зелена тераса 28.80
Общо 151.90
I А3 Първи етаж 54.78 9.28 119.88 139.68     ПРОДАДЕН
II Втори етаж 55.82
  I+II 110.60
Зелена тераса 19.80
Общо 130.40
I А4 Първи етаж 79.77 13.47 173.97 201.47     ПРОДАДЕН
II Втори етаж 80.73
  I+II 160.50
Зелена тераса 27.50
Общо 188.00
I А7 Първи етаж 49.20 8.38 108.18 118.28     ПРОДАДЕН
II Втори етаж 50.60
  I+II 99.80
Зелена тераса 10.10
Общо 109.90
I А8 Първи етаж 71.12 12.02 155.32 165.82 148,000 893  
II Втори етаж 72.18
  I+II 143.30
Зелена тераса 10.50
Общо 153.80
III EТАЖ
ЕТАЖ № на об. ТИП НА АПАРТАМЕНТА Площ на обекта Общи части Обща площ на ап-та Площ, вкл.зелени тераси ЦЕНА Цена на кв.м. СТАТУТ
      м2 м2 м2 м2  
III А10 2 – стаен 69.30 6.05 75.35 75.35     ПРОДАДЕН
III А12 3 – стаен 81.10 7.08 88.18 88.18     ПРОДАДЕН
III А13 2 – стаен 56.40 4.92 61.32 61.32     ПРОДАДЕН
III А15 2 – стаен 60.40 5.27 65.67 65.67     ПРОДАДЕН
IV EТАЖ
ЕТАЖ № на об. ТИП НА АПАРТАМЕНТА Площ на обекта Общи части Обща площ на ап-та Площ, вкл.зелени тераси ЦЕНА Цена на кв.м. СТАТУТ
      м2 м2 м2 м2  
IV А16 2 – стаен 74.20 6.48 80.68 80.68     ПРОДАДЕН
IV А17 3 – стаен 92.30 8.06 100.36 100.36     ПРОДАДЕН
IV А21 2 – стаен 59.80 5.22 65.02 65.02     ПРОДАДЕН
V EТАЖ
ЕТАЖ № на об. ТИП НА АПАРТАМЕНТА Площ на обекта Общи части Обща площ на ап-та Площ, вкл.зелени тераси ЦЕНА Цена на кв.м. СТАТУТ
      м2 м2 м2 м2  
V А22 4 – стаен 134.10 11.87 161.27 161.27     ПРОДАДЕН
тераса 15.30
Общо 149.40
V А24 3 – стаен 73.30 6.92 94.32 94.32     ПРОДАДЕН
тераса 14.10
Общо 87.40
V А25 3 – стаен 98.10 9.10 125.60 125.60     ПРОДАДЕН
тераса 18.40
Общо 116.50

 

Блок Б

I и II ЕТАЖ
ЕТАЖ № на об. ТИП НА АПАРТАМЕНТА Площ на обекта Общи части Обща площ на ап-та Площ, вкл.зелени тераси ЦЕНА Цена на кв.м. СТАТУТ
      м2 м2 м2 м2  
I Б1 Първи етаж 75.50 12.17 162.57 176.97     ЗАПАЗЕН
II Втори етаж 74.90
  I+II 150.40
Зелена тераса 14.40
Общо 164.80
I Б2 Първи етаж 100.20 16.22 216.62 237.62      ПРОДАДЕН
II Втори етаж 100.20
  I+II 200.40
Зелена тераса 21.00
Общо 221.40
I Б3 Първи етаж 63.70 10.31 137.71 153.61     ПРОДАДЕН
II Втори етаж 63.70
  I+II 127.40
Зелена тераса 15.90
Общо 143.30
I Б4 Първи етаж 71.80 11.62 155.22 175.92     ПРОДАДЕН
II Втори етаж 71.80
  I+II 143.60
Зелена тераса 20.70
Общо 164.30
I Б5 Първи етаж 64.50 10.44 139.44 157.94     ПРОДАДЕН
II Втори етаж 64.50
  I+II 129.00
Зелена тераса 18.50
Общо 147.50
I Б6 Първи етаж 99.90 16.17 215.97 293.67     ПРОДАДЕН
II Втори етаж 99.90
  I+II 199.80
Зелена тераса 77.70
Общо 277.50
I Б7 Първи етаж 63.90 11.81 157.01 166.91 138,000 827  
II Втори етаж 81.30
  I+II 145.20
Зелена тераса 9.90
Общо 155.10
III EТАЖ
ЕТАЖ № на об. ТИП НА АПАРТАМЕНТА Площ на обекта Общи части Обща площ на ап-та Площ, вкл.зелени тераси ЦЕНА Цена на кв.м. СТАТУТ
      м2 м2 м2 м2  
III Б8 2 – стаен 59.30 4.99 64.29 64.29     ПРОДАДЕН
III Б9 3 – стаен 105.10 8.85 113.95 113.95     ПРОДАДЕН
III Б10 2 – стаен 63.50 5.35 68.85 68.85     ПРОДАДЕН
III Б12 2 – стаен 64.30 5.42 69.72 69.72     ПРОДАДЕН
III Б13 3 – стаен 105.40 8.88 114.28 114.28      ПРОДАДЕН
III Б14 2 – стаен 64.20 5.41 69.61 69.61     ПРОДАДЕН
IV EТАЖ
ЕТАЖ № на об. ТИП НА АПАРТАМЕНТА Площ на обекта Общи части Обща площ на ап-та Площ, вкл.зелени тераси ЦЕНА Цена на кв.м. СТАТУТ
      м2 м2 м2 м2  
IV Б15 2 – стаен 59.30 4.99 64.29 64.29     ПРОДАДЕН
IV Б16 3 – стаен 105.10 8.85 113.95 113.95     ПРОДАДЕН
IV Б21 2 – стаен 64.20 5.41 69.61 69.61     ПРОДАДЕН
V EТАЖ
ЕТАЖ № на об. ТИП НА АПАРТАМЕНТА Площ на обекта Общи части Обща площ на ап-та Площ, вкл.зелени тераси ЦЕНА Цена на кв.м. СТАТУТ
      м2 м2 м2 м2  
V Б22 2 – стаен 68.40 5.31 73.71 73.71     ПРОДАДЕН
V Б23 2 – стаен 69.10 6.74 102.84 102.84     ПРОДАДЕН
тераса 27.00
Общо 96.10
V Б25 2 – стаен 71.70 5.57 77.27 77.27     ПРОДАДЕН
V Б27 2 – стаен 70.40 6.84 104.24 104.24     ПРОДАДЕН
тераса 27.00
Общо 97.40
V Б28 2 – стаен 64.50 5.01 69.51 69.51     ПРОДАДЕН